Om oss

Solid Development analyserar, planerar och genomför förändringar hos företag och organisationer som vill effektivisera sin verksamhet. Genom partnerskap med andra företag erbjuder vi också kompletterande tjänster i syfte att ge våra kunder bästa möjliga service kring en förändring.

Sedan våren 2000 har vi varit delaktiga i mer än 30 organisationers utveckling där IT varit en vital del. Vi har drivit mycket lyckade projekt åt välkända företag och därigenom fått unik branscherfarenhet inom främst konfektion, detaljhandel, distribution, transport, telekom, offentliga sektorn, bank och försäkring.

Vi erbjuder expertkompetens till företag som står inför en förändring och vill bli effektivare med hjälp av IT. Genom att erbjuda expertkompetens på samtliga nyckelpositioner i ett IT-projekt kan vi även tillföra och täcka de funktioner som kunden inte själv förfogar över. Vi arbetar gärna med helhetsåtaganden. Genom att Solid leder hela projekt från början till slut kan vi säkerställa kontinuitet och kompetens i de ledande rollerna. Vi minimerar därmed kommunikationsmissar samtidigt som positiva synergieffekter uppstår, vilket bidrar till gott resultat och projekt som genomsyras av ett helhetstänk. Detta bidrar också till en övergripande ekonomisk styrning som är lätt för våra kunder att följa upp.

Våra uppdrag sträcker sig från förstudier (analys, verksamhetsfrågor, IT) via design (arkitektur, databas-, flödes- och processmodellering), utveckling (programmering, integration, test, driftsättning) till införande och uppföljning (utbildning, intern- och extern kommunikation). Våra konsulter har en gedigen IT-bakgrund från ett flertal stora företag.

Våra värderingar är att stärka varandra i våra olika roller vilket grundar sig på en stark gemenskap och företagskultur där människor trivs. Vår vision är att leva med företaget och att sakta men säkert med en stabil och sund ekonomi växa organiskt. Vi tror att vi kan nå detta genom att erbjuda våra konsulttjänster med utgångspunkt från ledorden kunskap, kvalitet och ansvar.

Vi sitter i egna härliga lokaler vid Kornhamnstorg i Stockholm med utsikt över både Mälaren och Saltsjön där närheten till våra kunder är ett stort plus.

Kom och besök oss, vi finns alltid här redo att prata visioner, projekt och framtid!