Referenser

Handelsbanken

Handelsbanken

Solid Development hjälpte Handelsbanken med uppdragsledning och analys inom områdena arbetssätt, miljöer och verktyg. Ett av de olika uppdragen var att ta fram en gemensam målbild för .NET-utveckling inom banken.

Assistancekårens förändring

Assistancekårens förändring

Assistancekårens förändring är ett bra exempel på hur vi på Solid Development kan hjälpa till och har varit med från start till mål. Vi såg stora möjligheter till förbättring i Assistancekårens tidigare arbetssätt och administrativa rutiner och har för deras räkning utvecklat ASSIST. Assistancekåren är Sveriges enda rikstäckande bärgningsorganisation som utför bärgning och bilassistans dygnet runt på över 160 orter från Kiruna i norr till Ystad i söder, med över 400 bärgningsfordon i sin flotta.

ASSIST

ASSIST är ett mobilt IT-system som går ut på att förenkla och effektivisera bärgarens vardag. Genom att hantera allt från larm till faktura, spar man in mycket tid och resurser. Systemet kopplar ihop larmcentral med trafikledningscentral som automatiskt kan skicka ut larmen till den bäst lämpade bärgaren. Bärgaren tar emot och accepterar uppdraget samt får navigering till haveristen via sin handdator som numera, bortsett från bärgningsbilen, är hans viktigaste arbetsredskap. Systemet är även kopplat till Centrala Bilregistret, försäkringsbolag och kreditupplysning vilket ger bärgaren exakta uppgifter om bilen samt en kreditvärdighetsbedömning av ägaren vid fakturering.


Andra som har intresse av systemet är försäkringsbolagen som snabbt får korrekt fakturaunderlag och mycket enkelt får tillgång till bilder från haveriplatsen som enkelt tas med handdatorn. Bilderna underlättar väsentligt försäkringsbolagens bedömning av skadehändelsen.

IT-stöd som ASSIST ger Assistancekåren en stor konkurrensfördel, genom att de kan erbjuda fler tjänster till både samarbetspartners och kunder!

Några ord från användarna

 

"Vi har gjort en stor investering i framtiden och känner oss trygga med vårt nya arbetssätt och verktyg som Solid Development har hjälpt oss ta fram. Detta har stärkt våra positioner i Norden."

Lars-Gunnar Johansson, VD på Assistancekåren AB.

"Genom ASSIST kommer larm mycket snabbare ut till rätt bärgningsfordon och återkopplingen sker direkt tillbaks till larmoperatören. Kunden får därigenom ett snabbt svar om när och hur han får hjälp, vilket i vår bransch kan vara avgörande"

Olof Karlberg, VD på SOS International.

SJs Kundrelationsprogram

SJs Kundrelationsprogram

Solids konsulter ansvarade för framtagande av en övergripande teststrategi samt för planering och genomförande av tester av i programmet ingående projekt.

TELE2

TELE2

Solids uppdrag var att ta fram en teststrategi, en testplan och testfall för Tele2:s nummerporteringssystem. I uppdraget ingick ledning och planering av testresurser. Utöver testspecifika frågor ingick även framtagning och etablering av en releaseprocess och en releaseplan i samråd med systemförvaltare.

Vi stärker vår position

Vi har gjort en stor investering i framtiden och känner oss trygga med vårt nya arbetssätt och de verktyg som Solid Development hjälpt oss att ta fram. Detta har stärkt våra positioner i Norden,
Lars-Gunnar Johansson, VD på Assistancekåren AB.