Tjänster

Vi erbjuder expertkompetens på samtliga kompetenser och positioner i IT-projekt, och vi tillför de funktioner ni inte själv förfogar över. Vi delar in vår verksamhet i tre delar som alla är viktiga för framgång: analys, plan och genomförande. Beroende av organisation eller i vilken fas ni befinner er i åtar vi oss projekt i sin helhet eller i valda delar.

Analys - Vi analyserar er IT

Analys - Vi analyserar er IT

Hur ser er IT ut idag? Hur bra kan ni bli?
Analys är ett naturligt första steg som alltid genomsyrar vårt arbetssätt. Syftet med analysen är att stanna upp och se på uppgiften från olika håll och perspektiv så att vi hjälper kunden att göra rätt saker. Vad är målet med uppgiften? Vilken affärsnytta finns det? Finns det beroenden till andra aktiviteter och uppgifter? Analysen ligger sedan till grund för arbetet med att planera och genomföra uppgiften.

Plan - Vi planerar er IT

Plan - Vi planerar er IT

Här är alla förutsättningar. Så här gör vi.
Nästa steg är att på ett strukturerat sätt planera det arbete som krävs för att genomföra uppgiften. Syftet med planeringen är att svara på hur vi genomför uppgiften. Planering handlar om att ha kontroll på resurser, milstolpar, beroenden, risker och så vidare.

Genomförande - Vi Genomför er IT

Genomförande - Vi Genomför er IT

Rätt kompetens. Projektet genomförs.
Med rätt analyser och en god planering handlar det sen om att driva uppgiften hela vägen till leverans. I allt vi gör säkerställer vi att uppgiften genomförs enligt överenskomna planer och med kommunicerade mål i sikte.

Hur ser det ut hos er? Hur bra kan det bli?

Vi analyserar er verksamhet, era arbetsprocesser och nuvarande IT-stöd. Det ligger till grund för arbetet med att optimera erat systemstöd.

Era förutsättningar. Så här ska vi göra.

Vi föreslår hur IT kan användas optimalt i er organisation. Vi skapar underlag, planerar och utformar processer och förändringar.

Rätt kompetens. Projektet genomförs.

Vi tillsätter rätt projektgrupp, sköter upphandling av externa system och leverantörer. Vi genomför sedan projektet enligt plan och önskemål.